રિચા ચઢ્ઢા અને અલી ફઝલના લગ્નની તૈયારીઓ દિલ્હીમાં સંગીત સેરેમની સાથે શરૂ થઈ ગઈ છે.

રિચા ચઢ્ઢા અને અલી ફઝલ એકબીજાની નજરમાં ખોવાયેલા દેખાય છે.

રિચા ચઢ્ઢા અને અલી ફઝલની લવ સ્ટોરી તેમની ફિલ્મ ફુકરેના સેટ પર શરૂ થઈ હતી.

રિચા ચઢ્ઢા અને અલી ફઝલની બે વર્ષ પહેલા લગ્ન કરવાની યોજના હતી.

રિચા ચઢ્ઢા અને અલી ફઝલના લગ્નની યોજના કોવિડને કારણે અટકી પડી હતી.

રિચા ચઢ્ઢા અને અલી ફઝલના લગ્નની ઉજવણી સમગ્ર દિલ્હી અને મુંબઈમાં થશે.

રિચા ચઢ્ઢા અને અલી ફઝલના લગ્નનું હેશટેગ #RiAli છે.

રિચા ચઢ્ઢા અને અલી ફઝલ મુંબઈમાં તેમના ઇન્ડસ્ટ્રી મિત્રો માટે સ્ટાર-સ્ટડેડ રિસેપ્શન કરશે.