રાજકોટ નજીક હિરાસર ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટના નિર્માણની કામગીરી પુરઝડપમાં

0
હિરાસર ઇન્ટરનેશલ એરપોર્ટ કાર્યરત થતા સ્થાનિક રોજગારી વધશે- સામાન્ય વર્ગના લોકો પણ હવાઇ મુસાફરી કરી શકે તેવું સરકારનું વિઝન છે ૧૦૨૫ હેકટરમાં બની રહેલા ગ્રીનફિલ્ડ...

E-Paper

ગુજરાત

રાષ્ટ્રીય

Features

રાજકોટ નજીક હિરાસર ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટના નિર્માણની કામગીરી પુરઝડપમાં

0
હિરાસર ઇન્ટરનેશલ એરપોર્ટ કાર્યરત થતા સ્થાનિક રોજગારી વધશે- સામાન્ય વર્ગના લોકો પણ હવાઇ મુસાફરી કરી શકે તેવું સરકારનું વિઝન છે ૧૦૨૫ હેકટરમાં બની રહેલા ગ્રીનફિલ્ડ ઇન્ટરનેશનલ એરપોર્ટનું ફેઝ-૧નું કામ આવતા વર્ષે ઓગષ્ટ-૨૦૨૨ સુધીમાં અને ફેઝ-૨નું કામ માર્ચ ૨૦૨૩ સુધીમાં પૂર્ણ થશે -જનરલ મેનેજર લોકનાથ પાધે  કોરોના...

મનોરંજન

રમત-ગમત

ધર્મ દર્શન

error: Content is protected !!