ભિખારીઓના કલ્યાણ પર 200 કરોડ ખર્ચ કરશે સરકાર! રહેવા-જમવાથી લઈને ભણતર-ટ્રેઇનીંગ...

0
ઘણી વખત તમે રસ્તા પર, મુસાફરી દરમિયાન, મંદિરો અને અન્ય સ્થળોએ પસાર થતી વખતે મોટી સંખ્યામાં ભિખારીઓ જોયા હશે. 2-5-10 રૂપિયાથી તમે તે લાચાર,...

E-Paper

Breaking News

ગુજરાત

રાષ્ટ્રીય

Features

ભિખારીઓના કલ્યાણ પર 200 કરોડ ખર્ચ કરશે સરકાર! રહેવા-જમવાથી લઈને ભણતર-ટ્રેઇનીંગ સહિત બધુ જ ફ્રી

0
ઘણી વખત તમે રસ્તા પર, મુસાફરી દરમિયાન, મંદિરો અને અન્ય સ્થળોએ પસાર થતી વખતે મોટી સંખ્યામાં ભિખારીઓ જોયા હશે. 2-5-10 રૂપિયાથી તમે તે લાચાર, ગરીબ, લાચાર લોકોની પણ મદદ કરી હશે. પરંતુ ભીખ માંગવાથી તેનું જીવન બદલાશે નહીં. તમે પણ વર્ષોથી જોતા જ હશો. ભિખારીઓના...

મનોરંજન

રમત-ગમત

ધર્મ દર્શન