1. સ્ત્રીઓ પુરૂષોમાં મેચ્યોરિટીને સૌથી વધુ મહત્વ આપે છે. કારણ કે મહિલાઓને પુરૂષોની મેચ્યોરિટી સૌથી વધુ અટ્રેક્ટ કરે છે. મહિલા ઈમોશનલી કમજોર માણસોને પસંદ કરતી નથી.
  2. સ્ત્રીઓ નોટિસ કરે છે કે પુરૂષ તેમના મિત્ર અને ફેમિલી સાથે કેવો વ્યવ્હાર કરે છે. જો તમે તેમના ફેમિલી અને મિત્રો પ્રત્યે પ્રેમ અને રિસ્પેક્ટ બતાવો છો તો એ વસ્તુ તેમને ખૂબ ઈમ્ર્પેસ કરે છે.
  3. મહિલાઓને એ પુરૂષ બિલકુલ ગમતા નથી જે આમ તેમ ડાફોડિયા મારીને વાતો કરે છે. મતલબ જે પુરૂષ મહિલાઓની આંખોમાં નહી પણ તેમના શરીરને જોઈને વાત કરે છે મહિલાઓ આવા પુરૂષો સાથે વધુ સમય સુધી વાત કરવાથી ચિડાય છે.
  4. મહિલાઓને એવા પુરૂષ ગમે છે જે શારીરિક રૂપે ફિટ હોય છે. તેમને પોતાના ફિઝિકને નજરઅંદાજ કરનારા પુરૂષ બિલકુલ ગમતા નથી.
  5. આ ઉપરાંત સૌથી જરૂરી વાત, મહિલાઓનુ માનવુ છે કે પુરૂષ દરેક પગલે તેમનો સાથ આપે. હંમેશા એક સારો મિત્ર બનીને રહે.