માઇક્રોસોફ્ટના સહ-સંસ્થઆપક અને બિલ એન્ડ મેલિંડા ગાટ્સ ફાઉન્ડેશનના સહ-અધ્યક્ષ બિલ ગેટ્સે પોતાના બ્લોગ ગેટ્સ નોટસમાં કહ્યું કે, ભારત ભવિષ્ય માટે આશા જગાવે છે અને દેશએ સાબિત કર્યુ છે કે, જયારે દુનિયાના કેટલાય સંકટો સામનો કરી રહી છે, ત્યારે પણ ભારત મોટી સમસ્યાઓને એક વારમાં નિવારણ લાવી શકે છે.

બિલ ગેટ્સે કહ્યું છે કે તેમનું માનવું છે કે બધા નવાવિચારો અને વિતરણ ચેનલોની સાથે દુનિયા એક સાથે સૌથી મોટી સમસ્યાઓ પર પ્રગતિ કરવામાં સક્ષમ છે. એવા સમયમાં હવે દુનિયા કેટલાય સંકટોનો સામનો કરી રહી છે અને સામાન્ય રીતે પ્રતિક્રિયા મળી છે કે એક જ સમયમાં બંન્નેના નિવારણ કરવા માટે પર્યાપ્ત સમય અને પૈસા નથી, ભારતની બધી પ્રતિક્રેયાઓને ખોટી સાબિત કરી દીધી છે. તેમણે વધુમાં કહ્યું કે, ભારતને જે ઉલ્લેખનીય પ્રગતિ પ્રાપ્ત કરી છે, તેનાથી શ્રેષ્ઠ બીજું કોઇ નથી.

સમગ્ર ભારતમાં મને સારા ભવિષ્યના આશા છે. આ દુનિયાનો સૌથી વધારે વસ્તી ધરાવનાર દેશ છે, જેનો અર્થ એ છે કે મોટા પાયા પર તમે મોટાભાગની સમસ્યાઓને મોટા પાયે ઉકેલ્યા વિના છૂટકારો મેળવી શકતા નથી. ભારતે એ સાબિત કરી દીધું છે કે, તેઓ મોટા પડાકારોનો સામનો કરી શકે છે. દેશને પોલિયોનો નાબૂદ કર્યો છે, એચઆઇવી સંક્રમણને ઓછું કર્યુ છે, ગરીબીને ઘટાડી છે, નવજાત મૃત્યુદરમાં ઘટાડાની અને સ્વચ્છતા અને નાણાકિય સેવાઓ સુધી પહોંચવામાં વૃદ્ધિ કરી છે.

માઇક્રોસોફ્ટના સહસંસ્થાપકએ કહ્યું કે, ભારતના નવાવિચાર માટે એક વિશ્વમાં અગ્રણી દ્રષ્ટિકોણ વિકસિત કર્યો છે જે એ સુનિશ્ચિત કરે છે કે, સમાધાન એ લોકો સુધી પહોંચે જેમને તેની આવશ્યકતા છે. ડાયરિયાના કેટલાય ઘાતક કેસોનું કારણ બનનાર વાયરસને રોકનારા રોટાવાયરસ વેક્સીન જ્યારે દરેક બાળક સુધી પહોંચવા માટે વધારે મોંઘી હતી તે ભારતને જાતે વોક્સીન બનાવવા માટે નિર્ણય કર્યો છે.

ભારતે કારખાનોના નિર્માણ અને વેકસીનના વિતરણ કરવા માટે મોટા પાયા પર વિતરણ ચેનલ બનાવવા માટે વિશેષજ્ઞો અને ફંડની સાથે કામ કર્યુ છે. વર્ષ 2021 સુધી એક વર્ષ સુધી 83 ટકા બાળકોને રોટા વાયરસથી બચાવવા માટે રસી લગાવી હતી.