સ્ટેટ બેંક ઓફ ઇન્ડિયા (SBI) એ તેના ખાતાધારકો માટે એક મોટી ખુશખબર આપી છે. બેંકે હવે ગ્રાહકો પાસેથી લેવામાં આવતા ચાર્જને દૂર કરવાનો નિર્ણય લીધો છે. હવે બેંકની અનેક સેવાઓ માટે ખાતાધારકો પાસેથી પૈસા લેવામાં આવશે નહીં.

SBI એસએમએસ એલર્ટ ન્યૂનતમ બેલેન્સ ચાર્જ રદ

SBIએ તાજેતરમાં જ ટ્વિટર દ્વારા જાહેરાત કરી છે કે તે હવેથી એકાઉન્ટ ધારકો પાસેથી એસએમએસ એલર્ટ અને ન્યૂનતમ બેલેન્સ ચાર્જ લેશે નહીં. બેંકે કહ્યું છે કે બિનજરૂરી એપ્લિકેશનોથી છૂટકારો મેળવવા માટે આજે #YONOSBI ને ડાઉનલોડ કરો.

ટ્વિટ મુજબ હવેથી ગ્રાહકોએ એસએમએસ એલર્ટ અને ન્યૂનતમ બેલેન્સ ન રાખવા બદલ ફી ચૂકવવી પડશે નહીં. બેંકે હવે ગ્રાહકના ખાતામાં નોંધાયેલા મોબાઇલ નંબર પર સેવા સંદેશાઓને ટેકો આપવા માટે લેવામાં આવતા ચાર્જને નાબૂદ કરી દીધા છે. હવે ગ્રાહકે આ માટે કોઈ ચાર્જ ચૂકવવો પડશે નહીં.

અગાઉ એસબીઆઈમાં ખાતા ધરાવતા ગ્રાહકોએ ઓછામાં ઓછું 3 હજાર રૂપિયા રાખવું જરૂરી હતું. જો 5૦ ટકાથી ઓછા (રૂ. ૧,500 થી નીચે આવે છે, તો તેમણે ફી તરીકે રૂ .10 અને જીએસટી ચૂકવવા પડતા હતા. જો તમારા ખાતામાં બેલેન્સ 75 ટકાથી નીચે આવે છે, તો તમારે ફી તરીકે 15 રૂપિયા અને જીએસટી ભરવાના થતા હતા.

દરેકના ખાતામાંથી ટ્રાંઝેક્શન વિશે બેન્કની માહિતી આપવાનો અર્થ એ છે કે ગ્રાહક જાણી શકે છે કે તેમના ખાતામાંથી શું વ્યવહાર થઈ રહ્યા છે. બેંક એસએમએસ દ્વારા ગ્રાહક સુધી પહોંચે છે. આ માટે એસબીઆઇ ગ્રાહકોને દર ત્રિમાસિક ગાળામાં 12 રૂપિયા વત્તા જીએસટી લે છે. નવા નિર્ણય બાદ આ સેવા ગ્રાહકોને મફત આપવામાં આવશે.