આજ રોજ મેંદરડા ખાતે સ્વામી વિવેકાનંદ ગુજરાત રાજ્ય યુવા બોર્ડ, તાલુકા સંયોજક જય ભાઈ ધડુક દ્વારા શ્રી સરદાર વલ્લભભાઈ પટેલ ની પ્રતિમાની સાફસફાઈ કરવામાં આવી હતી.તેમાં આગેવાન માં પૂર્વ ભાજપ મંત્રી , પ્રતીક ભાઈ રાણોલિયા ,તાલુકા પંચાયત ના સભ્ય એસ.બી.કાનાણી, મોદી મંચ ના પ્રમુખ મયુર ભાઈ મહેતા તથા મેંદરડા યુવા ટીમ ના પ્રમુખ પ્રશાંત ભાઇ ગોંડલિયા અને યુવા ટીમ સાથે કાર્યક્રમ ને સફળ બનાવવામાં આવ્યો હતો.
અનિરુદ્ધસિંહ બાબરીયા – કેશોદ