હવે વધુ વરસાદ ખેડૂતો માટે નુકસાનકારક, કેશોદમાં મૌસમનો કુલ વરસાદ 45 ઈંચથી વધુ

કેશોદ શહેરમાં અને ગ્રામ્ય વિસ્તારમાં સતત સાતમના દિવસથી અવરિત મેધ સવારી ચાલુ છે તો કાલે પણ ભારે વરસાદ થી નદીમાં પૂર આવ્યું હતું અને આમ મૌસમનો અત્યાર સુધીનો કુલ વરસાદ 45 ઈંચથી વધુ થયો છે અને હાલમાં ધેડ વિસ્તાર ની સ્થિતિ બેડમાં ફેરવાઈ ગઈ છે તો ખેતરો વરસાદ ના પાણી થી લથપથ બન્યા છે ત્યારે હવે વરસાદ નહીં રોકાય અને વધુ વરસાદ પડશે તો ખેડૂતો ના મગફળી ના પાક ને નુકશાન થવાની શક્યતા છે તો બીજી તરફ ગયકાલે ભારે વરસાદ થી બળોદર ગામે બેઠા પુલ પર થી પસાર થતી ગાયો અને બળદ ના મુતયુ થયાનું જાણવા મળ્યું બેઠા પુલ પર ધસમસતા પાણી ના પ્રવાહમાં આ ઢોર તણાઈ ગયા નું ગામ લોકો પાસે થી જાણવા મળ્યું છે
( અનિરુદ્ધસિંહ બાબરીયા – કેશોદ)