ગોંડલ ફૂલવાડી કોમ્પ્લેક્ષમાં 2 દિવસથી વરસાદી પાણી ભરાતા સ્થાનિક લોકો દ્વારા નગરપાલિકા પ્રમુખને રજુઆત કરવામાં આવી હતી પણ હજુ સુધી કોઈ પણ તંત્ર ત્યાં ડોક્યુ નથી ત્યારે આજે ત્યાંના સ્થાનિક લોકો દ્વારા જાતેજ પાણીનો નિકાલ કરવામાં આવ્યો હતો સ્થાનિક લોકોએ આજે પણ નગરપાલિકા પ્રમુખને રજુઆત માટે ફોન કરેલો પણ ફોન ઉપાડવામાં ના આવ્યો.

ક્યાંકને ક્યાંક તંત્રની પોલ ખુલ્લી છે ગોંડલ શહેરમાં ઘણી જગ્યાઓ પર ભૂગર્ભ ઓવરફ્લોના દ્રશ્યો જોવા મળ્યા હતા. હાલ વરસાદી વાતાવરણ છે તંત્ર દ્વારા એક કન્ટ્રોલ રૂમનો નમ્બર પણ જાહેર કરવો જોઈએ તેવી લોકોમાં માંગ ઉઠી છે.