જમા ITC પર વ્યાજ નહીં ભરવું પડે, કરદાતાઓની લાંબા સમયની માંગ GST કાઉન્સિલે સ્વીકારી

જીએસટીને 1 જુલાઈ 2017થી લાગૂ કરાયો છે. તેમાં કહેવાયું છે કે તેને લાગૂ કર્યા બાદ 5 વર્ષમાં રાજ્યમાં આવકને જે પણ નુકસાન થયું છે તેની ભરપાઈ કેન્દ્ર સરકાર કરશે. 2015-16માં રાજ્યોના પ્રોડક્ટેડ રેવન્યૂમાં દર વર્ષે 14 ટકાનો વધારો કરાયો છે. પાંચ વર્ષના ટ્રાન્ઝેશન પીરિયડ સુધી કેન્દ્ર સરકાર મહિનામાં 2 વાર રાજ્યોને વળતરની રકમ મળશે. કહેવાયું છે કે રાજ્યોને મળનારા દરેક વળતર જીએસટીના કમ્પેનસેશન ફંડથી અપાશે.

રાજ્યોના આવકને ભરપાઈ કરવા માટે જીએસટીના આધારે એક કમ્પન્શેસન સેસ એટલે કે આવક પર લગાવાશે. તમાકુ, ઓટોમોબાઈલ જેવા બિન જરૂરી લગ્ઝરી આઈટમ પર લગાવાશે. કલેક્શનછી જે ફંડ બને છે તેનાથી રાજ્યોના આવકની ભરપાઈ સરકાર કરે છે. લોકડાઉનમાં આ ફંડમાં પણ કેટલીક ખાસ રકમ મળી નથી. ત્યારબાદ કેન્દ્ર સરકારે રાજ્યોની આવક માટે મુશ્કેલી આવવા લાગી છે.

સમસ્યા છેલ્લા 2 વર્ષથી શરૂ થઈ છે અને જીએસટી વળતરના સંગ્રહમાં વૃદ્ધિ થઈ નથી. 14 ટકા ચક્રવૃદ્ધિ દરથી વધારે રહેશે. કોરોના સંકટ કે લોકડાઉન પહેલા ઓગસ્ટ 2019માં દેશની આર્થિક સ્થિતિ એટલી નબળી હતી કે જીએસટી કલેક્શન રાજ્યોને આપવા માટેનો ભાગ અડધો પણ થયો નથી.