રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી : ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ વરસી શકે છે સારો વરસાદ : સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદની આગાહી

રાજ્યમાં આજે પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. રાજ્યમાં સાર્વત્રિક વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે .ઉત્તર અને મધ્ય ગુજરાતમાં પણ સારો વરસાદ વરસી શકે છે…સૌરાષ્ટ્ર, દક્ષિણ ગુજરાતમાં પણ વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે.

છેલ્લા એક દિવસમાં મધ્ય ગુજરાતમાં પણ સારો વરસાદ વરસ્યો છે. પાટણ, મહેસામા, અરવલ્લી, સાબરકાંઠા, અમદાવાદ, ગાંધીનગરમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો સાથે જ વડોદરા, આણંદ, ખેડા, સુરત, નવસારી, વલસાડ, ડાંગ, આહવામાં પણ વરસાદની શક્યતા છે. તો સૌરાષ્ટ્રમાં અમરેલી, ભાવનગર, મોરબી, રાજકોટ, ગીર સોમનાથ અને જૂનાગઢમાં પણ વરસાદ વરસી શકે છે.