જૂનાગઢ જિલ્લાના રમતવીરો માટે સારાસમાચાર.

0
73
Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ભારત સરકારના રમત ગમત મંત્રાલય દ્વારા ખેલો ઇન્ડિયા યોજના હેઠળ ભારતભરમાં 1000 ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટર જિલ્લાકક્ષાએ શરૂ કરવા માટે યોજના અમલમાં આવેલ છે. ત્યારે જૂનાગઢ જિલ્લામાં ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટર શરૂ કરવા અરજી મંગાવવામાં આવેલ છે.

જૂનાગઢ જિલ્લામાં ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટર શરૂ કરવા અંગે દરેક ભુતપુર્વ વિજેતા ખેલાડી કે જેઓ હાલ રમતનું પ્રશિક્ષણ આપતા હોય કે જેઓની જરૂરી લાયકાત વ્યક્તિગત કે ટીમ ઇવેન્ટમાં નેશનલ સ્પોર્ટસ ફેડરેશન અથવા એશોસીએશન હેઠળ આંતર રાષ્ટ્રીય સ્પર્ધાઓમાં ભારતનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલ હોય, સિનિયર નેશનલ ટુર્નામેન્ટ તથા ખેલો ઇન્ડિયા ગેમ્સમાં મેડલ મેળવેલ હોય, ઓલ ઇન્ડિયા આંતર યુનિવર્સીટી ટુર્નામેન્ટમાં મેડલ વિજેતા હોય, સિનિયર નેશનલ ટુર્નામેન્ટમાં રાજયનું પ્રતિનિધિત્વ કરેલ હોય અથવા ખેલો ઇન્ડિયા ગેમ્સમાં ભાગ લીધેલ હોય કે જેઓની ઉંમર 40 વર્ષથી નીચે હોય તેવા ખેલાડીઓ તથા પાંચ વર્ષથી વધુ સમયથી રમત ગમત ક્ષેત્રે પ્રોત્સાહન પુરૂં પાડતી હોય તેવી સ્પોર્ટસ એકેડેમી, સંસ્થાઓ, શાળાઓ વધુમાં વધુ ત્રણ રમતો માટે પોતાની દરખાસ્તો રજૂ કરી શકાશે. આ ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટરમાં તાલીમ માટે ઓલમ્પિક 2024ને ધ્યાને લઇ આર્ચરી, એથ્લેટીકસ, બેડમિન્ટન, બોકસીંગ, સાયકલીંગ, ફેંન્સીંગ, હોકી, જુડો, રોવિંગ, સ્વિમીંગ, ટેબલ ટેનીશ, વેઇટ લીફટીંગ, કુસ્તી જેવી 14 રમતોનો સમાવેશ કરવામાં આવેલ છે.

આ ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટરમાં વધુમાં વધુ ત્રણ રમતો તથા રમત દિઠ ઓછામાં ઓછા 30 તાલીમાર્થીઓ હોય તેવી સંસ્થા અથવા ભુતપૂર્વ ખેલાડીઓ આ સેન્ટર શરૂ કરવા માટેનો લાભ મેળવી શકશે. આ ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટર માટે પ્રત્યેક રમત દિઠ એક વખત મળવાપાત્ર શરૂઆતી સહાય રૂા.5 લાખ આપવામાં આવશે. ત્યારબાદ જરૂરી સ્ટાફનું માનદ વેતન, નવા રમતોના સાધનો ખરીદી કરવા, સ્પોર્ટસ કીટ, સ્પર્ધામાં ભાગ લેવા થનાર ખર્ચ માટે પ્રત્યેક રમત દિઠ વાર્ષિક સહાય રૂા. 5.00 રહેશે.

ખેલો ઇન્ડિયા સેન્ટર માટે જિલ્લા રમત ગમત અધિકારીની કચેરી, 1/1, બહુમાળી ભવન, સરદારબાગ, જૂનાગઢ શહેર ખાતે તા.25/05/2021 સાંજે 5-00 કલાક સુધીમાં અરજી જરૂરી તમામ ડોકયુમેન્ટ સાથે રૂબરૂ મોકલી આપવાની રહેશે. ઓનલાઇન અરજી ફોર્મ ક્ષતતિ.સવયહજ્ઞશક્ષમશફ.લજ્ઞદ.શક્ષ પરથી રજીસ્ટ્રેશન કરી મેળવી શકાશેેેે.


Spread the love
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here